​Moet de coördinator leren leidinggeven?

Met enige regelmaat zie ik in organisaties de vraag opduiken wat te doen met de ontwikkeling van medewerkers in een coördinerende rol. Deze coördinatoren hebben geen personele verantwoordelijkheid, maar dragen wel de zorg voor de inhoudelijke begeleiding en coaching van collega’s. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft me gevraagd de leervraag van deze groep te onderzoeken en suggesties te doen voor bouwstenen van een leertraject.

Het onderzoek leverde het inzicht op dat het om drie redenen zinvol is om coördinatoren te ondersteunen in hun rol: het bevordert niet alleen hun eigen professionalisering, maar ook die van hun medewerkers en van de organisatie. Ik maak me sterk dat dit geldt voor elke andere organisatie die werkt met coördinerend medewerkers. De coördinatoren hebben veel invloed op de dagelijkse gang van zaken, waaraan de ‘echte’ leidinggevenden vaak niet toekomen.


Het onderzoek haalde verder naar boven op welke thema’s ontwikkeling gevraagd werd:

En op welke principes een aanbod gestoeld moest zijn:


Zo ontstond een maatwerkprogramma dat zich richt op de uitvoering van de coördinerende taken en op bewustwording van de organisatorische rol, zonder noodzakelijk verband met leiderschapsontwikkeling.

Lees ook over andere leeractiviteiten