Coaching

Coaching is zinvol als je iets wilt ontwikkelen, van een probleem wilt afkomen, een bepaald doel wilt bereiken of iets wilt onderzoeken. De Werkwijze helpt je je eigen doelen en aanpak te bepalen en ondersteunt bij de realisatie daarvan. We gaan op zoek hoe je hiervoor je eigen capaciteiten kunt benutten en vergroten.

Ontwikkeling en verandering

Je vraagt je af hoe je je verder kunt ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Je wilt een vakvolwassen niveau bereiken, een positie bereiken om je impact op de organisatie te vergroten of een rol vervullen waarin je echte verandering en vernieuwing teweeg kunt brengen. De coaching helpt je je toekomstbeeld te verhelderen en te bepalen hoe je je ontwikkeling daadwerkelijk kunt vormgeven.

Je komt in een situatie die nieuwe dingen van je vraagt: andere zaken om je aandacht op te richten, verdere ontwikkeling van je competenties. Bijvoorbeeld als je een nieuwe rol gaat vervullen of als de organisatie verandert en een ander beroep op je doet. De coaching is erop gericht je te ondersteunen bij deze transitie, zodat je snel effectief kunt zijn.

Bekijk een video over coaching.

Coachstijl

In coachgesprekken met mij kun je het volgende verwachten:

 • Positieve benadering: ik daag je uit om te kijken waar je naartoe wilt, hoe je dromen en wensen concreet kunt maken en waar aanknopingspunten zitten
 • Analytische blik: ik denk met je mee en functioneer als sparring partner, waarbij ik dingen niet zomaar voor waar aanneem en ongemakkelijke dingen niet vermijd
 • Outside-the-box denken: ik stel vragen die je zullen verrassen en maak opmerkingen buiten de bekende kaders

Verder hanteer ik een breed perspectief, kijkend naar de dagelijkse werkpraktijk binnen de organisatiecontext.

Achtergrond

Als coach ben ik geschoold door de leergang Coaching als professie van de RINO. Dit is een verdiepende leergang voor ervaren coaches, erkend door de International Coach Federation (ICF). Ik werk vanuit een driedelig gedachtengoed:

 • Oplossingsgericht werken: kleine stapjes naar de gewenste situatie (doen wat werkt)
 • Systeemtheorie: anders acteren geeft andere reacties (patronen doorbreken)
 • Psychodynamica: aanboren van activerende gevoelens en verlangens (belemmeringen wegnemen)

Aanpak

Een coachtraject bestaat uit vijf tot tien gesprekken van anderhalf tot twee uur. We bepalen samen de frequentie en tijdstippen voor de gesprekken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij jou op kantoor of op een externe locatie.

Bel me voor een vrijblijvende intake en bereid je voor op de volgende vragen:

 • Hoe kan ik je helpen?
 • Wat wil je anders?
 • Wanneer zou je tevreden zijn over een coachtraject?
 • Wat verwacht je van mij wat je zelf niet kunt?
 • Hoeveel zin heb je om nieuwe dingen uit te proberen?

Klik hier voor de tarieven.