Diensten Consultancy

De Werkwijze adviseert organisaties over manieren die medewerkers stimuleren continu te werken aan de ontwikkeling van zichzelf en van de organisatie. Verbinding met het werk en met elkaar vormt hierbij de basis.

Professionaliteit en verandervermogen

Ontwikkeling is nodig om steeds de benodigde kwaliteit te kunnen blijven leveren, ook als de organisatie of de medewerker in ander vaarwater terecht komt. De aanpak van De Werkwijze zorgt dat leren en werken met elkaar verbonden zijn, je gebruik maakt van de kennis en kwaliteiten die je in huis hebt en het potentieel ontwikkelt van alle medewerkers. Dat vergroot de professionaliteit en versterkt het verandervermogen.

Advies en realisatie

Concreet bied ik de volgende diensten aan. In de praktijk zijn veel opdrachten een combinatie van onderzoek, advies, ontwerp, implementatie en/of begeleiding.

Klik hier voor de tarieven.

Onderzoek

De Werkwijze doet onderzoek voor beeldvorming en evaluatie. Het onderzoek richt zich op verbetermogelijkheden voor lopende interventies of succesfactoren voor toekomstige, op basis van interviews, focusgroepen, best practices en surveys. De uitkomsten krijgen een beschrijvende of meer journalistieke of visuele vorm.

Advies

De Werkwijze adviseert over strategie en beleid voor leren en ontwikkelen. Dit advies betreft de versterking van het leerklimaat, de leeropgave voor een verandering in het werk, de aanpak van talentontwikkeling of de professionalisering van bepaalde doelgroepen. Uitvoerbaarheid in de praktijk staat altijd centraal.

Plannen en instrumenten

Van strategische opleidingsplannen tot leerlijnen tot een loopbaanportaal – De Werkwijze ontwikkelt instrumenten, processen en systemen die ontwikkeling richting geven en vooruithelpen. De producten helpen leren gewoon en gemakkelijk te maken. Ze krijgen vorm met het oog op een lerende organisatie en een leven lang leren.

Ontwikkelprogramma's

Van korte workshops tot volledige verandertrajecten tot bedrijfsacademies - De Werkwijze ontwerpt programma's ter versterking van het vakmanschap en het leiderschap in organisaties. Praktijkleren, sociaal leren en formele opleiding hebben daarin hun eigen plek. Deelnemers voeren zelf regie over hun leerproces.

Begeleiding

Mensen begeleiden bij hun ontwikkeling doet De Werkwijze met kunde en in verbondenheid. Ik begeleid vakgenoten die uitgedaagd willen worden in hun professie, leidinggevenden die hun mensen willen laten groeien en andere professionals die willen leren door reflectie, dialoog en kennisdeling. Een waarderende benadering vormt steeds de grondtoon.

Coaching

Door individuele coaching ondersteunt De Werkwijze professionals en managers om hun doelen en aanpak te bepalen en deze te realiseren. We gaan op zoek hoe je hiervoor je eigen capaciteiten kunt benutten en vergroten. De gesprekken helpen je te doen wat werkt, patronen te doorbreken en belemmeringen uit de weg te ruimen.

Lees verder over coaching