Diensten Consultancy

De Werkwijze adviseert organisaties over de manier waarop medewerkers echt impact kunnen hebben en zich bij voortduring ontwikkelen. Zelfsturing en samenwerking vormen hierbij de basis.

Impact

Medewerkers kunnen pas impact hebben als ze in verbinding staan met de koers van de organisatie. De advisering van De Werkwijze helpt je een aanpak vorm te geven die medewerkers meeneemt in de toekomstplannen, gebruik maakt van hun visie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid creëert voor verbeteringen en veranderingen. Dat geeft iedereen energie en je bouwt ermee aan een innovatieve organisatie.

Ontwikkeling

Ontwikkeling is nodig om steeds de benodigde kwaliteit te kunnen blijven leveren, ook als de organisatie of de medewerker in ander vaarwater terecht komt. De aanpak van De Werkwijze zorgt dat leren en werken met elkaar verbonden zijn, je gebruik maakt van de kennis en kwaliteiten die je in huis hebt en het potentieel ontwikkelt van alle medewerkers. Dat vergroot de professionaliteit en versterkt het verandervermogen.

Voor een indruk van het concrete aanbod van De Werkwijze zie je hieronder enkele voorbeelden van mijn dienstverlening.

Klik hier voor de tarieven.

Vernieuwen van de performance cyclus

Het meest gebruikte HR-instrument past niet goed bij de moderne organisatie. De Werkwijze ondersteunt bij het ontwerp en de implementatie van een nieuwe, ontwikkelingsgerichte cyclus, waarin zelfsturing en samenwerking tot uiting komen. Werken met teamdoelen en onderlinge feedback kunnen hiervan deel uitmaken.

Ontwerpen van ontwikkelprogramma's

Van korte workshops tot volledige verandertrajecten tot bedrijfsacademies - De Werkwijze ontwerpt programma's ter versterking van het vakmanschap en het leiderschap in organisaties. Praktijkleren, sociaal leren en formele opleiding hebben daarin hun eigen plek. Deelnemers voeren zelf regie over hun leerproces.

Creëren van gedeeld eigenaarschap

Koersbepaling of koersvertaling: De Werkwijze helpt een benadering te kiezen om medewerkers te betrekken bij en te verbinden met de organisatiedoelen die past bij het gewenste besturingsmodel. Ook verzorgt De Werkwijze radarsessies om de omgeving te verkennen en kick-offs als aftrap voor nieuwe doelstellingen.

Versterken van gezamenlijk leren

Reflectie en feedback zijn essentiële ingrediënten voor organisaties om hun lerend vermogen te versterken. De Werkwijze introduceert en begeleidt diverse werkvormen voor dialoog, kennisdeling en netwerkleren. En werkt mee aan een cultuur waarin waardering geven en hulp vragen gewoon zijn. Op weg naar een lerende organisatie.

Vergroten van duurzame effectiviteit

Mensen ontwikkelen zich vooral door nieuwe ervaringen op te doen. De Werkwijze organiseert dat op kleine en grote schaal, inspelend op verschillende ambities en behoeften. Denk aan job crafting, werken met rollen die roulerend worden vervuld en loopbaanontwikkeling op maat voor elke doelgroep.

Vormgeven aan talentontwikkeling

De Werkwijze ontwikkelt instrumenten, processen en systemen om het potentieel in de organisatie te ontdekken en verder te laten groeien. De aanpak faciliteert professionals en managers bij hun zichtbaarheid, ontwikkeling en mobiliteit. De personele behoefte van de organisatie geeft de richting en vormt het kader.