Hier vind je berichten over nieuwe opdrachten, publicaties en mijn eigen professionalisering.

Opdracht: ontwikkeling vakopleiding bij UWV
Opdracht: advies non-formeel leren
Publicatie: Handreiking arbeidsmarktkrapte

Oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt liggen niet alleen binnen recruitment, maar ook binnen leren en ontwikkelen. Voor A&O fonds Waterschappen heb ik een handreiking gemaakt met drie strategieën om de druk te verlichten.

Opdracht: transformatie bij IT-directie
Referentie
Opdracht: inwerktraject voor Radiotherapie bij het AVL
Opdracht: coördinator Platform opleidingsprofessionals waterschappen
Hoe bouw je een interne academie die werkt?
Vastgelopen coachee breekt door
Toolbox Ontwikkelen voor de Omgevingswet

Voor het A&O-fonds Waterschappen heb ik het concept voor een Toolbox Ontwikkelen voor de Omgevingswet​ mogen becommentariëren.​ De toolbox vormt een leidraad waarmee elk waterschap een opleidingsplan op maat kan maken​ voor de veranderingen die de wet met zich meebrengt​.

Publicatie: opleiden met een Kennismatrix
Online coaching werkt!

Coaching werkt ook prima online. En nu het coronavirus veel mensen dwingt tot thuiswerken, komt dat goed uit. Mijn coachee vond het zelfs een voordeel in haar eigen omgeving te zijn. Dat maakte dat ze nog wat relaxter was dan anders.