Publicaties

Hier vind je de artikelen die ik heb gepubliceerd in diverse media.

Handreiking arbeidsmarktkrapte

A&O fonds Waterschappen, september 2023

Oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt liggen niet alleen binnen recruitment, maar ook binnen leren en ontwikkelen. In de handreiking Leren en ontwikkelen als strategie bij arbeidsmarktkrapte tref je drie strategieën met elk een aantal oplossingen om de druk te verlichten die de krapte legt op organisaties.

Lees Leren en ontwikkelen als strategie bij arbeidsmarktkrapte

Hoe bouw je een interne academie die werkt?

TvOO, september 2020

In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe je een interne academie kunt bouwen en daarmee het opleidingsaanbod binnen een organisatie stroomlijnt, maar ook de kwaliteit binnen de organisatie vergroot en borgt. Twee jaar zijn we bezig geweest met de bouw en gaandeweg zijn we diverse hordes gepasseerd. We beschrijven onze aanpak en geven tips om je voordeel mee te doen als je zelf aan de slag gaat.

Lees Hoe bouw je een interne academie die werkt?

Strategisch opleiden met een Kennismatrix

Binnenlands Bestuur, februari 2020

Dit praktijkvoorbeeld beschrijft een methode die is ontwikkeld voor een gemeentelijke organisatie om in kaart te brengen welke functies moeten beschikken over welke juridische kennis. De methode maakt het mogelijk op eenvoudige wijze voor elke functie het benodigde kennisniveau op de relevante kennisgebieden te identificeren, als basis voor de opleiding van de huidige medewerkers en de werving & selectie van nieuwe medewerkers.

Lees Strategisch opleiden met een Kennismatrix

Het begint met loopbaankriebels

Opleiding & Ontwikkeling, maart 2015

Wat heeft werkelijk effect op loopbaanontwikkeling, wat beweegt medewerkers en waarop moet een organisatie inzetten om daadwerkelijk interne mobiliteit te creëren? Dit artikel onderzoekt hoe loopbaanbeleid een bijdrage kan leveren aan de interne mobiliteit van medewerkers. Het is gebaseerd op een praktijkonderzoek naar de effecten van het loopbaanbeleid op individuele loopbaanstappen binnen een vijftal organisaties. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek geeft het artikel handvatten om het loopbaanbeleid in de eigen organisatie te evalueren en effectief in te richten.

Lees Het begint met loopbaankriebels

Levenslang binden van de flexibele schil

PW De Gids, juli 2013

Door het groeiend aandeel van de flexibele schil zijn flexwerkers in toenemende mate van belang voor het functioneren van een organisatie. Hun beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit zijn steeds meer van invloed op het succes van de organisatie. Ligt het accent nu vaak nog op duurzame inzetbaarheid (lifetime employability), in de toekomst draait het meer en meer om het opbouwen van een structurele relatie met de flexibele schil en daarmee het creëren van duurzame relaties en verbondenheid: lifetime connection. Het artikel beschrijft hoe een organisatie bewust kan omgaan met zijn flexibele schil als het gaat om het aansturen van prestaties en het stimuleren van ontwikkeling.

Lees Levenslang binden van de flexibele schil

Het Combinatie Ontwikkel Profiel. Differentiatie in talentontwikkeling

Gids voor Personeelsmanagement, januari 2012

Het Co-profiel combineert het perspectief van de manager en van de medewerker op de ontwikkeling van de medewerker en mondt uit in een gefundeerd persoonlijk ontwikkelprofiel. Het instrument vormt een goede basis voor een gesprek tussen manager en medewerker over overeenkomsten en verschillen in perspectief, leidend tot transparantie in wederzijdse verwachtingen. En het geeft richting aan de te kiezen ontwikkelaanpak voor de medewerker. Met het Co-profiel kunnen organisaties verschillende doelgroepen identificeren, om vervolgens gericht te investeren in hun ontwikkeling. Dit leidt tot een aanpak van talentontwikkeling die differentieert tussen verschillen in potentieel en ambitie. Zo krijgt elke groep een specifieke benadering, die aansluit bij organisatorische en individuele behoeften. Ik zie dit als best practice voor de zeer nabije toekomst, passend bij de roep om individualisering, ook binnen talent management.

Lees Het Combinatie Ontwikkel Profiel

Social media belangrijke driver voor informeel leren. Praktijkervaringen en succesfactoren

FCTB, augustus 2011

Presentatie van de resultaten van een onderzoek dat FCTB heeft uitgevoerd naar de inzet van social media bij leren en ontwikkelen. Onderzocht is wat diverse organisaties (o.a. IBM, Philips en KPN) op dit moment al doen met social media en hoe social media van invloed zijn op het leren binnen die organisaties. De resultaten van het onderzoek hebben ons geïnspireerd tot een visie op de wijze waarop organisaties social media kunnen integreren in hun strategie voor talent management. Een belangrijke conclusie is dat social media het informele leren enorm versterken. Doordat gebruikers elkaar vinden, contact leggen en kennis delen, doen zij nieuwe inzichten op die direct aansluiten bij hun actuele behoefte. Tegelijkertijd bieden social media een perspectief op verrijking van het formele leren. Waarbij de praktijk een interessante paradox toont bij de implementatie: je kunt pas gaan sturen als je het laat ontstaan, maar hoe minder het vanzelf gaat hoe meer je moet stimuleren.

Lees Social media belangrijke driver voor informeel leren