Een wereld te leren

Soms gaat het om geluidstechnici, soms om artsen en soms om verzekeringsagenten. Dat blijft toch leuk en spannend: ontwikkelprogramma’s ontwerpen voor beroepen waarvan je totaal geen verstand hebt. Sinds mijn opdracht bij de omroep jaren geleden weet ik uiteraard alles over wipes, keys, e-strips en faders. Maar afgelopen jaar ging het om diplomaten en is er weer een hele andere wereld voor me opengegaan. Nu kan ik bluffen over mijn kennis van China en het Midden-Oosten en over mijn religieuze geletterdheid - want dat zijn de onderwerpen waarmee ik aan de slag mocht bij de Academie voor Internationale Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Academie biedt rijksbreed en wereldwijd leeractiviteiten aan voor ambtenaren in een internationale functie. Onder mijn hoede kwamen onder andere enkele regiostudies en een leeraanbod op het gebied van religie. Ik geef je een inkijkje in deze bijzondere omgeving.

Regiostudies

De regiostudies geven medewerkers op de ambassades en in Den Haag inzicht in de politieke en economische ontwikkelingen in de regio waarbinnen ze werkzaam zijn. Dat is niet alleen interessant, maar draagt ook bij aan een missie. Deelnemers verkennen hoe deze ontwikkelingen Nederland raken en welke kansen en risico’s dat met zich meebrengt. Om zo te bepalen wat de diplomatie daarmee kan en moet, aansluitend op de Nederlandse beleidsprioriteiten voor veiligheid en welvaart in Nederland en eerlijkheid en duurzaamheid in de wereld. Kijk, dat gaat ergens over!

Regiostudies

Het was erg inspirerend om samen met universitaire aanbieders te kijken hoe wetenschappelijke inzichten over de regio’s op maat gemaakt konden worden voor actuele kwesties in het diplomatieke werk. En erg bevredigend toen deelnemers zeiden dat de multidisciplinaire en multidimensionale benadering hen heeft verrijkt en bewust gemaakt van verschillende perspectieven. Bovendien erg boeiend om zo dicht op het buitenlandbeleid te zitten. Op het scherpst van de snede! 

Religie

Religie en de samenwerking met religieuze organisaties is een belangrijk maar complex aspect van het buitenlandbeleid. Soms kun je met een land of regio een betere samenwerking op economisch of veiligheidsgebied creëren, dankzij de bemiddelende rol van religieuze leiders of instellingen; soms stuit je op botsende waarden en is het zoeken naar gemeenschappelijke doelen. Bewustzijn en kennis van religie zijn een voorwaarde voor goede afwegingen, zorgvuldige interactie en effectief handelen. Ga er maar aan staan!

Nader onderzoek liet zien dat een leeraanbod drie zaken moest bieden:

  • Een dialoog over de rol die religie in veel landen speelt -psychologisch en sociaal- en wat dat betekent voor diplomaten uit een seculier land
  • Kennisoverdracht over de kenmerken en ontwikkelingen van de wereldreligies en hoe deze van invloed zijn op de internationale betrekkingen
  • Regionale en thematische workshops om het religieuze speelveld en de religieuze dynamiek in kaart te brengen en te hanteren in de diplomatie


Om zoveel mogelijk mensen te bereiken kregen deze elementen vorm in een combinatie van videoconferenties en online uitwisselingen, maar kregen ze ook een plek in algemene basis- en vervolgopleidingen en in een reeks lunchlezingen. Dat heeft effect!

Een wereld te leren – voor de diplomaten en voor mij.

Lees ook over een leertraject voor coördinatoren