Aanpak Consultancy

Een samenwerking met De Werkwijze zal leiden tot een daadwerkelijke verandering binnen de organisatie, die verankerd is in de dagelijkse praktijk.

Dat betekent dat de ontwikkeling van nieuwe concepten en benaderingen gebeurt in samenwerking met alle betrokkenen, met name door ideeën en vernieuwingen snel uit te proberen in proefprojecten en praktijkexperimenten. Op die manier vindt direct verandering plaats en worden nieuwe aanpakken maatwerk voor de betreffende organisatie. Bovendien komen zelfsturing en samenwerking daarmee tot leven in de aanpak van de verandering.

Om veranderingen te effectueren maakt De Werkwijze verder gebruik van:

  • Praktijkonderzoek: gezamenlijk onderzoek naar wat werkt in een organisatie
  • Inspiratiesessies: creëren van nieuwe ideeën en mogelijkheden
  • Facilitate-the-facilitator: toerusten van interne veranderaars
  • Transitiecoaching: begeleiden van actoren bij een nieuwe manier van werken
  • Sociale communicatie: inzetten van de interactieve mogelijkheden van sociale media