Aanpak Consultancy

Een samenwerking met De Werkwijze zal leiden tot een daadwerkelijke verandering binnen de organisatie, die verankerd is in de dagelijkse praktijk.

Dat betekent dat de ontwikkeling van nieuwe concepten en benaderingen gebeurt in samenwerking met alle betrokkenen, met name door ideeën en vernieuwingen snel uit te proberen in proefprojecten en praktijkexperimenten. Op die manier vindt direct verandering plaats en worden nieuwe aanpakken maatwerk voor de betreffende organisatie.

Achtergrond

Opleidingskundig ben ik gevormd door de Foundation for Corporate Education, in een leergang voor professionalisering op het gebied van opleiden, leren en veranderen. Drie pijlers funderen mijn aanpak:

  • Leren als oplossing voor een organisatievraagstuk: interventies hebben impact op mens en organisatie
  • Verbinding van leren en werken: leren doe je vooral in en van de praktijk, samen met en van anderen
  • Gezamenlijk ontwerpen: mijn expertise in leren en ontwikkelen komt samen met de ervaring en inzichten vanuit de organisatie

Stijl

Een karakteristiek van mij als adviseur:

  • Koersvast: ik houd altijd het doel en de bedoeling van de opdracht voor ogen en stem mijn handelen daarop af
  • Grensverleggend: ik creëer ruimte voor de vernieuwing die zich aandient en geef hier een vorm aan die past bij de organisatie
  • In verbinding: ik werk in verbinding met alle stakeholders en met de strategische doelstellingen van de organisatie