Opdracht: coördinator Platform opleidingsprofessionals waterschappen

In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen ben ik gestart als coördinator van het platform voor opleidingsprofessionals. Het platform faciliteert de deelnemers in kennisuitwisseling, samenwerking en kwaliteitsbevordering op het gebied van (levenslang) ontwikkelen van de medewerkers in de sector. Ik ga zorgen voor de organisatie en begeleiding van de activiteiten van het platform. Om te beginnen met een bijeenkomst om gezamenlijk een visie te ontwikkelen op leren en ontwikkelen in een toekomstige hybride werkomgeving.

Terug naar overzicht