Referentie

Ik ben blij met de mooie aanbeveling die ik heb ontvangen van Margreet Hobbelen, programmadirecteur bij Rijkswaterstaat!

"Judith heeft voor RWS een sterk strategisch leer- en ontwikkeladvies gemaakt. Ze heeft oog voor de wensen in de organisatie en weet het innovatieve te combineren met bestaande structuren. Ze heeft als teamleider van het leer- en ontwikkelingteam Veranderopgave Omgevingswet dit advies voortvarend handen en voeten gegeven. Projectmatig en doelgericht kenmerkten haar. De omslag naar online werken heeft ze creatief opgepakt. Ze gebruikte hiervoor effectief voor RWS nieuwe tools, zoals de padlet. Ze bedacht en benutte digitale tools, zoals bijvoorbeeld het maken van tegeltjes voor elkaar, ook om de samenwerking in haar team in de online wereld te versterken. Iets wat een grote opgave was, omdat haar team bijna volledig startte tijdens het online werken. Haar inkoopvaardigheid en aansturen van de verschillende opdrachtnemers was onmisbaar! Ze is strategisch sterk en vond snel haar weg in de grote RWS-organisatie. Dit was tijdens het online werken een uitdaging."

Lees al mijn referenties

Terug naar overzicht