Loopbaanontwikkeling: blended en op maat

Wie wil er nou niet dat iedereen zich permanent ontwikkelt, bij de tijd blijft en zelf vormgeeft aan de eigen loopbaan en ontwikkeling? FLOW, het opleidingsfonds van de woningcorporaties, in ieder geval wel. Samen hebben we een loopbaanportaal ontwikkeld waarmee de 25.000 medewerkers in de branche het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen en zich kunnen ontwikkelen in lijn met hun interesses en talenten.

Loopbaanwijzer

Onder de naam Loopbaanwijzer vinden medewerkers in het portaal een keur aan instrumenten om zich te oriënteren op hun verdere loopbaan. Zo kunnen ze een online assessment doen, oefeningen om hun drijfveren en loopbaanwaarden in kaart te brengen, een scan om hun ervaringsniveau vast te stellen etc. De uitkomsten worden gebruikt voor een matching met algemene ontwikkelrichtingen, specifieke functies en actuele vacatures. Alle ingrediënten voor een gefundeerde loopbaanstap zijn aanwezig.

Op maat

Het portaal biedt testen en instrumenten voor uiteenlopende loopbaanvragen: van een voorzichtige eerste verkenning tot verdere ontwikkeling binnen de eigen functie tot een daadwerkelijke stap naar een andere functie. Om medewerkers een gericht aanbod te doen, is het Toekomstvizier ontwikkeld. In drie stappen bepalen medewerkers hun loopbaanvraag en op grond van hun keuzes krijgen ze een advies over de testen die daarbij passen. Het vizier is tot stand gekomen op basis van interviews met eerdere gebruikers van het portaal en de vragen zijn daarmee realistisch en herkenbaar.

Blended

Voor een deel van de medewerkers is het portaal op zich voldoende om in beweging te komen. Een ander deel maakt graag gebruik van de loopbaanadviseurs, die ze in het portaal kunnen uitkiezen. Deze adviseurs zijn direct beschikbaar voor een startgesprek en na afronding van enkele essentiële testen voor twee vervolggesprekken. Zo kunnen ze medewerkers begeleiden gedurende het gehele traject, op een efficiënte en effectieve manier. Dit biedt medewerkers een stevig steuntje in de rug om daadwerkelijk hun plan te trekken.

In de afbeelding hieronder zie je de route die een medewerker kan afleggen:

Promotie

Een uitdaging is om alle medewerkers -binnen ruim vierhonderd organisaties- te enthousiasmeren voor het portaal. Hiervoor hebben we verschillende materialen ontwikkeld die woningcorporaties kunnen inzetten, zoals een demo, testimonials en animatiefilms. Belangrijker nog was de werving en samenwerking met ambassadeurs binnen de corporaties en bestaande samenwerkingsverbanden. Zij waren in staat om de Loopbaanwijzer met workshops en persoonlijk enthousiasme dicht bij de medewerkers te brengen.

Resultaat

Aan dit project heb ik meerdere jaren gewerkt. Dat het portaal ook een werkgeversdeel kent, met instrumenten die organisaties helpen scherp te krijgen wat ze nodig hebben en wat ze in huis hebben aan talenten, heb ik dan nog niet eens genoemd. Het portaal heeft zich stap voor stap ontwikkeld en wat je hierboven leest is daarvan het resultaat. Of eigenlijk is het resultaat de tot nu toe negenduizend medewerkers die in de loop der tijd actief aan de slag zijn gegaan met hun loopbaanontwikkeling.