Onboarding volgens de bedoeling

Als er nieuwe medewerkers bij je organisatie komen, wil je graag dat ze snel aan de slag kunnen en zich thuis gaan voelen. Een goede onboarding helpt de nieuwelingen op weg. In deze blog vertel ik je  over het onboarding programma dat ik heb helpen opzetten bij Halt. Een programma dat de bedoeling van de organisatie ademt, in inhoud en vorm.

Volgens de bedoeling

Bij de uitvoering van de Halt-straffen laat Halt zich leiden door principes als ‘aansluiten bij de unieke jongere’ en ‘doen wat helpt’. Dat doet een beroep op professionele beslissingen van de medewerkers, binnen ruime kaders. Om nieuwe medewerkers meteen al mee te nemen in deze manier van werken, hebben we een programma opgezet waarbinnen de medewerker veel vrijheid heeft om zelf keuzes te maken en de onboarding af te stemmen op persoonlijke behoeftes.

Persoonlijk programma

Bij de samenstelling van hun persoonlijke programma krijgen nieuwe medewerkers hulp van een mentor en houvast door suggesties voor activiteiten bij de verschillende thema’s van het programma. Met hun mentor stellen ze hun eigen plan op, voor een periode van één tot drie maanden. Wat ze doen en wanneer ze het doen, is vrij – als alle onderdelen maar geadresseerd worden. Voor de Halt-medewerker loopt de introductie naadloos over in een programma dat op eenzelfde leest is geschoeid, voor de ontwikkeling van Halt-specifieke professionele kennis en vaardigheden.

Programmathema’s

Voor het programma hebben we acht thema’s onderscheiden, die variëren van weten waar de koffie staat tot je functie kunnen uitvoeren tot relaties opbouwen tot snappen waar het in de organisatie om draait. In onderstaande afbeelding zie je bij elk thema aangeduid wat de kern is van het thema en wat hierbij een geschikte activiteit kan zijn. De nieuwe medewerker krijgt steeds meerdere suggesties en tips voor de uitvoering voorgelegd.

De bedoeling leren

Om zich de bedoeling van de organisatie eigen te maken, worden de medewerkers uitgenodigd om bijvoorbeeld deze activiteiten te ondernemen:

  • Filmpjes maken van interviews met collega’s over hoe zij werken volgens de bedoeling
  • Bloggen over een situatie waarin de medewerker zelf vond te werken volgens de bedoeling

Met deze uitingen kunnen ze op hun beurt hun collega’s weer inspireren op het thema.

Wennen aan reflecteren

Binnen een professionele organisatie als Halt wordt grote waarde gehecht aan reflectie. Vanaf het eerste moment worden medewerkers hiertoe aangemoedigd. Er is een leidraad ontwikkeld om te reflecteren op het eigen handelen en op de eigen ontwikkeling, de mentor fungeert als reflector en tijdens de landelijke introductiedag vindt er een gesprek plaats met alle nieuwelingen over hun ervaringen – alles om het bewuste handelen als professional te stimuleren en gewoon te maken voor de hele loopbaan.

Door deze specifieke vorm van onboarding kunnen nieuwe medewerkers goed instappen bij de organisatie: ze kunnen hun werk beter doen, bouwen sneller een netwerk op en verbinden zich sterker met de organisatie.