Met een essentiecyclus tot de kern van Leren & Ontwikkelen

In veel organisaties heeft zich al doende een bepaalde praktijk op het gebied van leren en ontwikkelen gevormd. In de loop der tijd zijn er allerlei initiatieven ontplooid om medewerkers en managers te ondersteunen bij hun ontwikkeling. En ondertussen zijn de ontwikkelingen in de organisatie ook niet stil blijven staan. Dan is het af en toe nodig even pas op de plaats te maken en te onderzoeken: doen we nog de goede dingen en doen we ze op de goede manier?

Essentiesessie

Onlangs heb ik een afdeling Leren & Ontwikkelen begeleid bij zo’n onderzoek. In een zogenaamde essentiesessie hebben we in één dag de kernpunten voor L&O voor de komende periode bepaald. Dit hebben we gedaan aan de hand van de volgende cyclus, die we als volgt hebben doorlopen:

Essentiecyclus
  1. We zijn begonnen bij de behoeften van de stakeholders. Kijkend door de brillen van de verschillende stakeholders heeft het team de praktijk van leren & ontwikkelen geëvalueerd. Waarmee voelen managers en medewerkers zich geholpen en wat zien ze als overbodig of hinderlijk voor hun ontwikkeling?                                                                                                                                                                     
  2. Vervolgens hebben we de visie van de L&O-professionals ertegenaan gezet. Het team heeft de uitkomsten van de evaluatie vertaald naar uitgangspunten voor L&O. Welke leidende principes willen we formuleren voor alle activiteiten voor leren & ontwikkelen? Wat moeten we dan meer, minder of anders doen?                                                                              
  3. We hebben de cyclus afgerond door de bestaande L&O-activiteiten onder de loep te nemen. In de sessie heeft het team de voornaamste activiteiten getoetst en bijgesteld. In hoeverre passen de activiteiten bij de geformuleerde uitgangspunten, in inhoud en vorm? En hoe kunnen we ze meer in lijn brengen met de uitgangspunten?

Aan het eind van de sessie had het team een goed beeld van de resultaten die ze de komende tijd wilden realiseren en van de stappen die ze wilden zetten.

Ander startpunt

Overigens kan de cyclus ook heel goed op een ander punt worden gestart:

  • Start met de visie van de L&O-professionals, bijvoorbeeld als het L&O-team een nieuwe samenstelling krijgt en een gedeelde zienswijze wil ontwikkelen, of als veranderingen in de organisatie vragen om een nieuwe benadering van L&O. Vervolgens bepaal je het wat en hoe van de activiteiten die je wilt organiseren, zowel bestaand als nieuw. En ter afronding evalueer je deze nieuwe praktijk na verloop van tijd met de stakeholders.                                                                                             
  • Start met de L&O-activiteiten, bijvoorbeeld als het team meer houdt van doen dan van denken en vooral aan de slag wil, of als de organisatie een meer agile werkwijze voorstaat en graag werkende weg vormgeeft aan L&O. Dan bied je de activiteiten aan als pilot en vraag je de stakeholders steeds om hun evaluatie. Ter afsluiting kijk je dan welke visie feitelijk zichtbaar is geworden in de praktijk – als houvast voor verdere activiteiten.