Het persoonlijk loopbaanberaad

Mensen die problemen ervaren in hun loopbaan gun ik een Persoonlijk Loopbaanberaad. Wat dat is? Een aanpak om je eigen loopbaanplan te maken én te realiseren, met steun van de mensen die dichtbij je staan.

Dit idee is geïnspireerd door de Eigen Kracht-conferentie, zoals die gebruikt wordt binnen de hulpverlening. Maar hulpverlening is hier eigenlijk niet het goede woord, omdat de betrokkene zelf de regie voert en steun krijgt van het eigen netwerk.

In een Persoonlijk Loopbaanberaad legt een medewerker een dringende loopbaanvraag voor aan een op maat samengestelde groep van collega’s, familie en andere relaties in de zakelijke en privésfeer. Relaties die hun denkkracht én daadkracht willen inzetten om de betreffende medewerker te helpen. Helpen bij het oplossen van een groot of ingewikkeld loopbaanprobleem, of ook bij het verwezenlijken van een felbegeerde loopbaandroom. Voorbeelden van vragen zijn: Waar kan ik terecht met mijn ervaring en achtergrond? Hoe kan ik de switch maken naar een ander vakgebied? Wat is er nodig om niet werkloos te worden?

Het resultaat van het beraad is een plan met acties en onderlinge afspraken om het plan te realiseren. Op die manier komt er snel verbetering in de situatie van de medewerker, met actieve betrokkenheid van de eigen kring. Vaak zal professionele loopbaanbegeleiding niet meer nodig zijn of hooguit op een paar specifieke gebieden.

Het Persoonlijk Loopbaanberaad kent een gids die het proces begeleidt. De gids bemoeit zich niet met de inhoud van het plan, maar organiseert het beraad, samen met de medewerker die de loopbaanvraag inbrengt. De gids zorgt ervoor dat iedereen is voorbereid, dat het beraad goed verloopt en dat de opvolging is geborgd. Hierbij kan een digitaal platform een goede ondersteuning bieden.

Ben je benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat? Heb je interesse om het eens uit te proberen binnen jouw organisatie? Neem gauw contact op!