Crowdfunded opleiden

In mijn vorige blog, over persoonlijke opleidingsbudgetten, introduceerde ik de term 'crowdfunded opleiden'. Bij crowdfunding wordt iets gefinancierd door de bijdrage van meerdere mensen. Vertaal je dat naar een individueel ontwikkelbudget, dan zouden medewerkers bij hun collega's een oproep kunnen doen om de persoonlijke budgetten bij elkaar te leggen om een gezamenlijke opleiding te financieren. Crowdfunding dus niet alleen van de eigen opleidingsbehoefte, maar van die van de crowd zelf.

Crowdfunding gebeurt veelal via internet. Organisaties die gebruik maken van een sociaal intranet of een intern netwerk als Yammer kunnen deze platforms inzetten voor het crowdfunded opleiden. En anders werkt e-mail of een prikbord in de hal ook.

Dus hoe gaat het in zijn werk? Een medewerker publiceert een voorstel voor een opleiding of een andere ontwikkelactiviteit (intervisie, studiereis, bibliotheek etc.) en vraagt welke collega's hieraan willen meedoen. Hij vertelt een aansprekend verhaal over wat hij wil doen en waarom dit ook voor anderen van belang kan zijn. Geïnteresseerde collega's voegen zich bij hem en zullen op hun beurt weer andere collega's enthousiast maken. Zodra er genoeg gegadigden zijn, kan de opleiding worden ingekocht - zo nodig met hulp van een opleidingsadviseur die de markt kent.

Het aardige is dat dit traject al een ontwikkelinterventie op zich is. Om zijn oproep te doen, moet de initiator namelijk nadenken over wat hij wil leren en hoe hij dat wil aanpakken. Verder leidt het proces tot echt maatwerk, aangezien alle deelnemers hun specificaties voor de activiteit kunnen inbrengen. En bovendien creëert de crowdfunding betrokkenheid bij de opleiding en bij elkaars leerproces.

Ik denk wel dat het concept wat introductie kan vragen. Hoe geef je het precies vorm? Hoe krijg je de eersten over de brug? Hoe ondersteun je het proces? Laat me weten als je hierover verder wilt praten.