Professionalisering: Dag van de Coach

Vandaag neem ik deel aan de Dag van de Coach, met als thema 'identiteit'. Het programma biedt expertpresentaties en verdiepende sessies met actuele en vernieuwende visies op identiteit in persoonlijk, team- en maatschappelijk verband.

In het bijzonder kies ik voor verdieping op twee terreinen:

  • Coaching op basis van ACT, om coachees te helpen keuzes te maken om het eigen leven in de gewenste richting te sturen en barrières op te heffen die dit in de weg staan
  • Meten van organisatie-identiteit, om inzicht te krijgen in patronen in denken en doen van organisaties en invloed uit te oefenen op het gedrag in en van die organisaties
Terug naar overzicht