Opdracht: 0ntwikkelaanbod voor veranderende rollen bij het OM

Het komende jaar ben ik projectleider Ontwikkel- en Opleidingsaanbod bij het Openbaar Ministerie. In deze rol draag ik zorg voor de ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden bij de transitie naar een andere manier van werken. Leiderschapsontwikkeling en versterking van vakmanschap staan hierbij centraal, opdat iedereen – zowel rechterlijk ambtenaren als rijksambtenaren - zijn weg vindt in veranderende rollen en nieuwe samenwerkingsvormen.

De transitie kent een sterk ontwikkelingsgerichte benadering, met ruimte voor experiment en participatie. Ik ondersteun lokale onderdelen en landelijke werkgroepen om al doende te komen tot gezamenlijke beweging.

Terug naar overzicht