Opdracht: leerlijnen bij gemeente Zaanstad

De komende maanden ga ik voor de gemeente Zaanstad leerlijnen ontwikkelen voor circa vijftien functiegroepen. De leerlijnen bieden inzicht in wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn in een bepaalde functie en hoe medewerkers zich deze kennis en vaardigheden kunnen eigen maken. De leerlijnen ondersteunen de ontwikkeling naar volledig vakmanschap in een functie en ook de ontwikkeling naar andere functies, door zichtbaar te maken op welke groei een beroep wordt gedaan.

De leerlijnen zal ik samen met de doelgroep vormgeven, om te zorgen dat deze aansluiten bij de behoefte in de praktijk en bij de toekomstige ontwikkelingen op het werkterrein. Uiteindelijk zullen de leerlijnen het mogelijk maken dat medewerkers een individueel ontwikkelpad kunnen kiezen, op basis van hun ervaring en talenten.

Terug naar overzicht