Aanbod Coaching

Coaching is bij uitstek een middel tot zelfsturing. Een coach helpt je je eigen doelen en aanpak te bepalen en ondersteunt bij de realisatie daarvan. We gaan op zoek hoe je hiervoor je eigen capaciteiten kunt benutten en vergroten.

Coaching is zinvol als je iets wilt ontwikkelen, van een probleem wilt afkomen, een bepaald doel wilt bereiken of iets wilt onderzoeken. De coaching van De Werkwijze richt zich specifiek op twee terreinen: ontwikkelcoaching en transitiecoaching.

Klik hier voor de tarieven.

Ontwikkelcoaching

Als professional zul je je af en toe afvragen hoe je je verder kunt ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Je wilt een vakvolwassen niveau bereiken, een positie bereiken om je impact op de organisatie te vergroten of een rol vervullen waarin je echte verandering en vernieuwing teweeg kunt brengen. De coaching helpt je je toekomstbeeld te verhelderen en te bepalen hoe je je ontwikkeling daadwerkelijk kunt vormgeven.

Bekijk een video over ontwikkelcoaching.

Transitiecoaching

Iedereen komt regelmatig in een situatie die nieuwe dingen van je vraagt: andere zaken om je aandacht op te richten, verdere ontwikkeling van je competenties. Bijvoorbeeld als je een nieuwe rol gaat vervullen of als de organisatie verandert en een ander beroep op je doet. De coaching is erop gericht je te ondersteunen bij deze transitie, zodat je snel effectief kunt zijn.